top of page

MADAME HUMANITÉ

Intercontinental exhibition

 

     Młodzież w działaniu

     Zamierzeniem wystawy jest włączenie dzieci i młodzieży do działalności artystycznej i nieformalnego kształcenia się, udział w działalności twórczej i rozwijanie swoich osobistych zdolności i umiejętności. Poznawanie światowych kultur i kształcenie międzykulturowe, rozwijanie zainteresowania swoim otoczeniem i wydarzeniami na świecie.

     Działalność artystyczna dzieci i młodzieży może pomóc do zbliżenia i porozumienia między narodami, między różnymi kulturami i do tego, żeby w interesującej formie podnosić ogólną wiedzę o różnych światowych kulturach w obszarze sztuki, twórczości literackiej, sportu i wydarzeń politycznych w kraju i za granicą. Każdy z pewnością ucieszy się, kiedy znajdzie swoją pracę na międzynarodowej wystawie, w której uczestniczą również profesjonalni artyści, którzy są już znani w swojej dziedzinie, swoją twórczością prezentowaną na wystawach dają radość i duchowe piękno tym ludziom, którzy są zdolni do wspierania idei „Dzieci, ofiary przemocy i terroru“.

     Mamy nadzieję, że ta wystawa i Was doprowadzi do przemyśleń na temat różnych punktów widzenia i odczuć kulturalnych objawiających się i zmieniających u innych narodów, a przede wszystkim tego, co jest dla nich wspólne.

 

 

     Szanowni przyjaciele kultury i porozumienia ponadkulturowego,

 

Open Society of Artists – World Union of Culture ogłasza 10 edycję Międzynarodowego Konkursu Artystycznego i Literackiego dla dzieci i młodzieży, który nawiązuje do wystawy o nazwie „Dzieci, ofiary przemocy i terroru“.

 

     Motto:

     “Wszystko, co jest piękne jest jednocześnie

      tak użyteczne, jak to, co jest tylko użyteczne.“

 

 

     Na 10 edycję wystawy wybraliśmy następujące tematy:

 

     Konkurs artystyczny i literacki

 

     Tematy Wolne

 

- Moi koledzy

- Moje ulubione zwierzątko

- Kwiaty

- Krajobrazy

- Martwa natura

- Portret

 

     Tematy

 

- „Jak widzę Madame Humanité”

- „Piękne rzeczy wokół nas”

- „Ja, moja rodzina i mój kraj”

- „Moje najpiękniejsze przeżycie”

- „Moje najpiękniejsze przeżycie ”

- „Moja ziemia, kultura i sztuka”

 

     Prace uczniów i studentów na powyższe tematy będą wystawione na międzynarodowej wystawie. Najlepsze prace uczniów i studentów z wystawy międzynarodowej zostaną nagrodzone figurką Open Society of Artists albo medalem pamiątkowym – „Madame Humanité“ na rok 2023.

 

 

CENY

 

Figurka                      „Madame Humanité“         9x     Konkurs literacki i artystyczny

Medal pamiątkowy   „Madame Humanité“        80x     Konkurs artystyczny

Medal pamiątkowy   „Madame Humanité“        30x     Konkurs literacki

 

Na wystawę będą przyjmowane prace dzieci i młodzieży:

 

Konkurs artystyczny

 

- format A4, A3

- wykonanie  • rysunek – ołówek, węgiel, pastele, kredki

                        • malarstwo - tempera, akwarela

                        • techniki kombinowane

                        • kolaż

                        • fotografia

                        • rzeźby, plastyki (do wysokości 40 cm)

 

 

Konkurs literacki

 

Do konkursu literackiego będą przyjmowane krótkie utwory literackie, nie przekraczające 1 strony formatu A4 (1 strona znormalizowana – 1500 do 1800 znaków)

 

Tematy są zgodne z tematyką konkursu artystycznego.

 

Prace literackie prosimy nadsyłać w języku ojczystym wraz z tłumaczeniem na język angielski.

 

Kategorie dla dzieci i młodzieży

 

  1.     6 – 9 lat

  2.   10 – 15 lat

  3.   16 – 20 lat

 

TYLNA STRONA PRACY MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

 

• osoby indywidualne: nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon, e-mail autora i nazwa dzieła

• szkoły, kółka zainteresowań: nazwa, adres i telefon, e-mail szkoły, klasa i wiek dzieci, nazwisko pedagoga, nazwa dzieła

Przyjmujemy maksymalnie dwie prace jednego autora.

• zakończenie przyjmowania prac       30.06.2023

 

WYSTAWA MIĘDZYNARODOWA „Madame Humanité“  2023

 

Harmonogram projektu

 

- ogłoszenie konkursu                                          01.03.2023

- zakończenie przyjmowania prac                    30.06.2023    (MH , RH)

- zamknięcie i wybranie zwycięzców                   31.08.2023    (MH , RH)

- wystawa międzynarodowa                             PRAHA  -  październik 2023

- uroczyste ogłoszenie zwycięzców                październik 2023    PRAHA

 

 

     O ochronie danych osobowych

      Wszystkich przyjętych prac dotyczy ustawa Republiki Czeskiej o ochronie danych osobowych numer 101/2001 Sb. i inne związane przepisy prawne. Uczestnicy konkursu zgadzają się na dowolne korzystanie z ich danych osobowych, które Komitet Organizacyjny uważa za niezbędne, do udziału w konkursie albo wynika to z przyczyn prawnych i asocjacyjnych. Dane osobowe będą również wykorzystywane przez Komitet Organizacyjny, który będzie publikować wyniki konkursu i informacje o kolejnych konkursach.

GRPR

Przesyłając swoją pracę do Madame Humanité, wyrażasz zgodę na GDPR. W przeciwnym razie nie przesyłaj swojej pracy do Madame Humanité.

 

     Prace nie podlegają zwrotowi, a prawa do wykorzystania prac i fotografii są własnością Open Society of Artists. Najlepsze, wybrane prace dzieci i młodzieży zostaną opracowane przez artystów z szeregów Open Society of Artists na profesjonalnym poziomie i to, jako obrazy olejne, rzeźby albo plastyki (wykonane z marmuru, brązu), które zostaną włączone do zbiorów galerii „Madame Humanité“.

 

     Rozstrzygnięcie jury Madame Humanité jest ostateczne.

 

     Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej i prawo nieprzyznania niektórych nagród, jeżeli poziom nadesłanych prac nie będzie zadowalający.

 

 

Wystawa projektu „Madame Humanité“ będzie realizowana

w październiku 2023 w Pradze – zamek Chvaly.

 

 

 

Jury:   František Tomáš Turek – Czechy

            Gérard Gratadour – Francja

            Valerij Gudimenko – Rosja

            Aschat Akmetov – Kazachstan

            Milan Riecky – Słowacja

            Petr Žiga – Czechy

 

 

     Zamierzeniem wystawy jest włączenie dzieci i młodzieży do działalności artystycznej i nieformalnego kształcenia się, udział w działalności twórczej i rozwijanie swoich osobistych zdolności i umiejętności. Poznawanie światowych kultur i kształcenie międzykulturowe, rozwijanie zainteresowania swoim otoczeniem i wydarzeniami na świecie.

     Działalność artystyczna dzieci i młodzieży może pomóc do zbliżenia i porozumienia między narodami, między różnymi kulturami i do tego, żeby w interesującej formie podnosić ogólną wiedzę o różnych światowych kulturach w obszarze sztuki, twórczości literackiej, sportu i wydarzeń politycznych w kraju i za granicą. Mamy nadzieję, że ta wystawa i Was doprowadzi do przemyśleń na temat różnych punktów widzenia i odczuć kulturalnych objawiających się i zmieniających u innych narodów, a przede wszystkim tego, co jest dla nich wspólne.

 

 

 

Academician Prof. PhDr. Miroslav KLIVAR                               František Tomáš Turek, Aa

World Information Distributed University Brusel                        President Madame Humanité

                                                                                                  Twórca projektu Madame Humanité

 

 

 

Zaznaczamy – Madame Humanité 2023

 

Kontakt:        Madame Humanité

                     Jeremenkova 1013/54

                     Praha 4 – Braník

                     147 00

                     Republika Czeska

         info@madame-humanite.com  

Prof. PhDr. Miroslav Klivar, CSc,
World Information Distributed University Brusel,
Member of the European Organization art Critics AICA, Paris

František Tomáš Turek, Aa

Open Society of Artists president
WUC Executive Head, Art Director

Twórca projektu Madame Humanité

bottom of page