top of page

MADAME HUMANITÉ

Intercontinental exhibition

 

Akčná mládež.

     Zámerom výstavy je zapojenie žiakov a študentov do umeleckej tvorby, neformálneho vzdelávania, zapojenie sa do tvorivej činnosti a rozvíjania svojich osobných znalostí a zručností. Poznávanie svetových kultúr a učenia v medzinárodnom prostredí, záujem o svoje okolie a v neposlednej rade, dianie vo svete.

     Umelecká tvorba žiakov a študentov môže dopomôcť k zblíženiu a porozumeniu medzi národmi, medzi rôznymi kultúrami, a taktiež k tomu, že je možné, zaujímavou formou pozdvihnúť všeobecné povedomie o rôznych svetových kultúrach v oblasti umenia, literárnej tvorby, športu i politického diania doma a v zahraničí. Každého asi poteší, keď nájde svoju prácu na medzinárodnej výstave, taktiež  s účasťou i profesionálnych umelcov, ktorí vo svojom obore niečo znamenajú a sú obdarení schopnosťou, rozdávať na výstavách radosť a duchovnú krásu prostredníctvom svojej tvorivej činnosti. Ľudia, ktorí sú schopní podporiť myšlienku „Deti, obeti násilia a teroru“.

     Dúfame, že táto výstava nasmeruje i Vás k zamysleniu nad tým, ako sa prejavujú a menia jednotlivé pohľady a kultúrne cítenia iných národov, ako i nad tým ,čo majú spoločné.

 

 

 

 

 

 

Vážení priatelia kultúry a medzikulturálneho porozumenia,

Open Society of Artists – World Union of culture vyhlasuje 10. ročník medzinárodnej umeleckej a literárnej súťaže pre deti a mládež, ktorá nadväzuje na výstavu s názvom „Deti, obeti násilia a teroru“.

 

             Motto:

             „Všetko, čo je krásne, je rovnako užitočné,

             ako to, čo je len užitočné.“

 

Pre 10. ročník výstavy boli zvolené témy:

 

Výtvarná a literárna  súťaž

 

Voľné témy:

 

     - Moji kamaráti

     - Moje obľúbené zvieratko

     - Kvetiny

     - Krajina

     - Zátišie

     - Portrét

 

Dané témy:

 

     - „Ako vidím Madame Humanité“

     - „Pekné veci okolo nás“

     - „Ja, moja rodina a moja zem“

     - „Môj najkrajší zážitok“

     - „Moja zem, kultúra a umenie“

 

    Práce žiakov a študentov na uvedené témy budú vystavené na medzinárodnej výstave. Najlepšie umelecké práce vystavovateľov budú ocenené Open Society of Artists sochou alebo výročnou medailou – „Madame Humanité“ pre rok 2023.

 

CENY

 

Socha                       „Madame Humanité“           9x          Výtvarná a literárna súťaž

Výročná medaila      „Madame Humanité“          80x          Výtvarná súťaž

Výročná medaila      „Madame Humanité“          30x          Literárna súťaž

 

Pre výstavu budú akceptované práce žiakov a študentov:

 

Výtvarná súťaž

  • Formát A4, A3

  • Prevedenie  - kresba – ceruzka, uhlík, pastel, krieda

  •                     - maľba – tempera, akvarel

  •                     - kombinované techniky

  •                     - koláže

  •                     - fotografie

  •                     -sochy, plastiky (do výšky 40 cm)

 

Literárna súťaž

      

     Pre literárnu súťaž budú akceptované Krátke literárne útvary, v rozsahu 1 strany A4  (1 normostrana – 1500 až 1800 znakov).

 

Témy sú zhodné s výtvarnou súťažou

 

Literárne práce zašlite v materskom jazyku a v anglickom preklade.

 

Kategórie pre deti a mládež

  1.    6 – 9 rokov

  2.  10 – 15 rokov

  3.  16 – 20 rokov

 

ZADNÁ STRANA PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAŤ TIETO ÚDAJE:

 

- Jednotlivci: meno, vek, bydlisko, telefón, email autora a názov diela

- školy, krúžky: meno, adresa a telefón, email školy, trieda a vek detí, meno vyučujúceho, názov diela

  Prijmeme maximálne dve práce od jedného autora.

- uzávierka prijatých prací:  30.6.2023 

 

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA „ Madame Humanité“ 2023

 

Časový plán projektu

 

- vyhlásenie súťaže                                                     01.03.2023

- Uzávierka prijatých prací                                        30.06.2023

- uzatvorenie súťaže a vyhodnotenie víťazov              31.08.2023

- medzinárodná výstava                                              PRAHA – október 2023

- slávnostné vyhlásenie víťazov                                 PRAHA  - október 2023

 

       O ochrane osobných údajov

     Na všetky došlé práce sa vzťahuje zákon Českej republiky o ochrane osobných údajov, zákon číslo 101/2001 Zb.z. a dalšie právne predpisy. Súťažiaci umožňujú akékoľvek použitie ich osobných údajov, ktoré organizačný výbor považuje za nevyhnutné k súťaži alebo z právnych a asociatívnych dôvodov. Osobné údaje budú využité taktiež usporiadateľským výborom, ktorý bude šíriť výsledky súťaže ako i informácie o budúcich súťažiach.

GDPR

Zaslaním prác do súťaže Madame Humanité súhlasíte s GDPR. V opačnom prípade práce do súťaže Madame Humanité neposielajte.

     Práce sa nevracajú späť a práva k užitiu prací a fotografií patria Open Society of Artists. Najlepšie vybrané práce žiakov a študentov budú spracované umelcami z radov Open Society of Artists na profesionálnej úrovni, a to ako olejomaľba, socha alebo plastika (prevedenie mramor, bronz) a budú zaradené do fondu galérie „ Madame Humanité“.

     Rozhodnutie poroty Madame humanité je konečné.

     Porota si vyhradzuje právo udeliť špeciálne ceny a právo neudeliť niekoľko ocenení, pokiaľ kvalita zaslaných prací nebude uspokojivá.

 

Výstava projektu „Madame humanité“ bude realizovaná

v októbri 2023 v Prahe – zámok Chvaly.

 

Porota:  - František Tomáš Turek – Česko

              - Gérard Gratadour – Francúzsko

              - Valerij Gudimenko – Rusko

              - Aschat Akmetov – Kazachstan

              - Milan Riecky – Slovensko

              - Peter Žiga – Česko

 

     Zámerom výstavy je zapojenie žiakov a študentov do umeleckej tvorby, neformálneho vzdelávania, zapojenie sa do tvorivej činnosti a rozvíjania svojich osobných znalostí a zručností. Poznávanie svetových kultúr a učenia v medzinárodnom prostredí, záujem o svoje okolie a v neposlednej rade, dianie vo svete.

    

Umelecká tvorba žiakov a študentov môže dopomôcť k zblíženiu a porozumeniu medzi národmi, medzi rôznymi kultúrami, a taktiež k tomu, že je možné, zaujímavou formou pozdvihnúť všeobecné povedomie o rôznych svetových kultúrach v oblasti umenia, literárnej tvorby, športu i politického diania doma a v zahraničí. Každého asi poteší, keď nájde svoju prácu na medzinárodnej výstave, taktiež  s účasťou i profesionálnych umelcov, ktorí vo svojom obore niečo znamenajú a sú obdarení schopnosťou, rozdávať na výstavách radosť a duchovnú krásu prostredníctvom svojej tvorivej činnosti. Ľudia, ktorí sú schopní podporiť myšlienku „Deti, obti násilia a teroru“.

     Dúfame, že táto výstava nasmeruje i Vás k zamysleniu nad tým, ako sa prejavujú a menia jednotlivé pohľady a kultúrne cítenia iných národov, ako i nad tým ,čo majú spoločné.

 

Academician Prof. PhDr. Miroslav KLIVAR                                             František Tomáš Turek, Aa

World Information Distributed University Brusel                                      President Madame Humanité

                                                                                                                 Zakladatel projektu Madame Humanité

 

Označte – Madame Humantié 2023

 

Kontakt:        Madame Humanité

                     Jeremenkova 1013/54

                      Praha 4 – Braník

                      147 00

                      Česká republika

 

info@madame-humanite.com  

Prof. PhDr. Miroslav Klivar, CSc,
World Information Distributed University Brusel,
Member of the European Organization art Critics AICA, Paris

František Tomáš Turek, Aa

Open Society of Artists president
WUC Executive Head, Art Director

zakladatel projektu Madame Humanité

bottom of page