top of page

 

         MADAME HUMANITÉ

Intercontinental exhibition

  Mládež v akci

 

         Záměrem výstavy je zapojení žáků a studentů v umělecké tvorbě, neformálním vzdělávání, zapojení se do tvořivé činnosti a rozvíjení svých osobních znalostí a dovedností. Poznávání světových kultur a mezikulturního učení, zájmu o své okolí a dění ve světě.

           Umělecká tvorba žáků a studentů může pomoci ke sblížení a porozumění mezi národy, mezi různými kulturami, a tomu, že zajímavou formou lze pozvednout obecné povědomí o různých světových kulturách v oblasti umění, literární tvorby, sportu i politického dění doma i v zahraničí. Každého asi potěší, když najde svou práci na mezinárodní výstavě, které se účastní i profesionální umělci, kteří ve svém oboru něco znamenají, umějí svojí tvorbou na výstavách dávat radost a duchovní krásu lidí, kteří jsou schopni podpořit myšlenku „Děti, oběť násilí a teroru“.

            Doufáme, že tato výstava povede i vás k zamyšlení, jak se pohledy a kulturní cítění jiných národů projevují a mění, a co je jim společné.

Prof. PhDr. Miroslav Klivar, CSc,
World Information Distributed University Brusel,
Member of the European Organization art Critics AICA, Paris

František Tomáš Turek, Aa

Open Society of Artists president
WUC Executive Head, Art Director

zakladatel projektu Madame Humanité

     Vážení přátelé kultury a mezikulturního porozumění,

 

     Open Society of Artists – World Union of Culture  vyhlašuje 10. ročník  mezinárodní  umělecké a literární  soutěže pro děti a mládež, která navazuje na výstavu s názvem „Děti, oběť násilí a teroru“.

 

             Motto:

 

             “Vše co je krásné, je zrovna tak užitečné,

               jako to co je jen užitečné.“

Pro 10. ročník výstavy jsme zvolili témata:

 

Výtvarná a literární soutěž

 

 

   Volné

 

 • Moji kamarádi

 • Moje oblíbené zvířátko

 • Květiny

 • Krajina

 • Zátiší

 • Portrét

 

   Témata

 

 • „Jak vidím Madame Humanité”

 • „Hezké věci okolo nás”

 • „Já, moje rodina a moje země”

 • „Můj nejkrásnější zážitek”

 • „Moje země, kultura a umění”

 

     Práce žáků a studentů na výše uvedené téma budou vystaveny na mezinárodní výstavě. Nejlepší umělecké práce žáků a studentů z mezinárodní výstavy budou oceněny Open Society of Artists sochou nebo výroční medailí – „Madame Humanité“ pro rok 2023.

 

 

     CENY

 

Socha „Madame Humanité“                      9x      Výtvarná a literární soutěž

Výroční medaile „Madame Humanité“     80x     Výtvarná soutěž

Výroční medaile „Madame Humanité“     30x     Literární soutěž

 

Pro výstavu budou přijímány práce žáků a studentů:

 

   Výtvarná soutěž

 

- formát A4, A3

- provedení

• kresba - tužka, uhel, pastel, křídy

• koláže

• malba - tempera, akvarel

• fotografie

• kombinované techniky

• sochy, plastiky (do výšky 40 cm)

 

 

     Literární soutěž

 

Pro literární soutěž budou přijímány krátké literární útvary, v rozsahu 1 strany A4 (1 normostrana – 1500 až 1800 znaků)

 

Témata jsou shodná s výtvarnou soutěží.

Literární práce pošlete v mateřském jazyce a anglický překl

     Kategorie pro děti a mládež

1.     6 – 9 let

2.   10 – 15 let

3.   16 – 20 let

     ZADNÍ STRANA PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT TYTO ÚDAJE:

 

• jednotlivci: jméno, věk, bydliště, telefon, emial autora a název díla

• školy, kroužky: jméno, adresa a telefon, emial školy, třída a věk dětí, jméno vyučujícího, název díla

  Přijímáme maximálně dvě práce od jednoho autora.

uzávěrka přijatých prací 30.6. 2023

 

 

    MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA „Madame Humanité“ 2023

 

   Časový plán projektu

 

- vyhlášení soutěže                            01.03. 2023

- uzávěrka přijatých prací                30.06. 2023 (MH , RH)

- uzavření a vyhodnocení vítězů        31.08. 2023 (MH , RH)

- mezinárodní výstava                      PRAHA - říjen 2023

- slavnostní vyhlášení vítězů           říjen 2023   PRAHA

 

 

      O ochraně osobních údajů

     Na všechny došlé práce se vztahuje zákon České republiky o ochraně osobních údajů, zákon číslo 101/2001 Sb. a dalších právních předpisů. Soutěžící umožňují jakékoli použití jejich osobních údajů, které organizační výbor považuje za nezbytné k soutěži, nebo z právních a asociativních důvodů. Osobní údaje budou využity také pořádajícím výborem, který bude šířit výsledky soutěže a informace o budoucích soutěžích.

GDPR

Zasláním prací do soutěže Madame Humanité souhlasíte s GDPR. V opačnm případě práce do soutěže Madame Humanité neposílejte.

 

    Práce se nevracejí a práva k užití prací a fotgrafií patří Open Society of Artists . Nejlepší vybrané práce žáků a studentů budou zpracované umělci z řad Open Society of Artists na profesionální úrovni a to jako olejomalba, socha nebo plastika (provedení mramor, bronz) a budou zařazeny do fondu galerie „Madame Humanité“.

 

     Rozhodnutí poroty Madame Humanité je konečné.

 

     Porota si vyhrazuje právo udělit speciální ceny a právo neudělit několik ocenění, pokud kvalita zaslaných prací není uspokojivá.

 

 

Výstava projektu „Madame Humanité“ bude realizována

v říjnu 2023 v Praze – zámek Chvaly.

 

 

     Porota:

     František Tomáš Turek – Česko

     Gérard Gratadour – Francie

     Valerij Gudimenko – Rusko

     Aschat Akmetov – Kazachstán

     Milan Riecky – Slovensko

     Petr Žiga – Česko

 

 

 

     Záměrem akce je zapojení žáků a studentů v umělecké tvorbě, neformálním vzdělávání, zapojení se do tvořivé činnosti a rozvíjení svých osobních znalostí a dovedností. Poznávání světových kultur a mezikulturního učení, zájmu o své okolí a dění ve světě.

     Umělecká tvorba žáků a studentů může pomoci ke sblížení a porozumění mezi národy, mezi různými kulturami, a tomu, že zajímavou formou lze pozvednout obecné povědomí o různých světových kulturách v oblasti umění, literární tvorby, sportu i politického dění doma i v zahraničí. Doufáme, že tato výstava povede i k zamyšlení, jak se pohledy a kulturní cítění jiných národů projevují a mění, a co je jim společné.

 

 

Academician Prof. PhDr. Miroslav KLIVAR                                           František Tomáš TUREK, Aa

World Information Distributed University Brusel                                    Madame Humanité   President

                                                                                                                             Zakladatel projektu

   Označte – Madame Humanité 2023

 

Kontakt:

 

Madame Humanité

Jeremenkova 1013/54

Praha 4 – Braník

147 00

Česká republika

 

info@madame-humanite.com

 

bottom of page